You are not logged in. (Login)

Course categories

Projekt e-knjiga: Šolska ustava 
 Projekt e_knjiga: Šolska ustavaThis course allows guest users to enter
SPLETNE ŠOLSKE ANKETE 
 ANKETA O VZGOJNEM NAČRTU, HIŠNEM REDU in PRAVILIH ŠRThis course allows guest users to enter
Spletne učilnice šolskih timov 
 SPLETNA ZBORNICAThis course requires an enrolment key
 Aktiv LVZThis course requires an enrolment key
 Aktiv DSP,ISP in UPThis course requires an enrolment key
 Aktiv ŠVZThis course requires an enrolment key
 Aktiv GVZThis course requires an enrolment key
 Aktiv naravoslovjaThis course requires an enrolment key
 Aktiv RP, OPB in LUMThis course requires an enrolment key
 Aktiv družboslovjaThis course requires an enrolment key
 Aktiv jezikoslovcevThis course requires an enrolment key
Spletna učilnica 1. razreda 
 Likovna vzgojaSummary
 Glasbena vzgojaSummary
 Športna vzgojaSummary
 Spoznavanje okoljaSummary
 MatematikaSummary
 Slovenski jezikSummary
Spletne učilnice 2. razreda 
 Likovna vzgojaSummary
 Spoznavanje okoljaSummary
 Športna vzgojaSummary
 Glasbena vzgojaSummary
 MatematikaSummary
 Slovenski jezikSummary
Spletna učilnica 3. razreda 
 Športna vzgojaSummary
 Likovna vzgojaSummary
 Glasbena vzgojaSummary
 Spoznavanje okoljaSummary
 MatematikaSummary
 Slovenski jezikSummary
Spletna učilnica 4. razreda 
 DružbaSummary
 Likovna vzgojaSummary
 Naravoslovje in tehnikaSummary
 Športna vzgojaSummary
 Matematika Summary
 Slovenščina
Spletna učilnica 5. razreda 
 Naravoslovje in tehnikaThis course requires an enrolment keySummary
 Likovna vzgojaThis course requires an enrolment keySummary
 Športna vzgojaThis course requires an enrolment keySummary
 SlovenščinaThis course requires an enrolment keySummary
 MatematikaThis course requires an enrolment keySummary
 DružbaThis course requires an enrolment keySummary
Geografija 
 6. razredThis course requires an enrolment key
 7. razredThis course requires an enrolment key
 8. razredThis course requires an enrolment key
 9. razredThis course requires an enrolment key
Zgodovina 
 6. razredThis course requires an enrolment key
 7. razredThis course requires an enrolment key
 8. razredThis course requires an enrolment key
 9. razredThis course requires an enrolment key
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 
 Državljanska, domovinska vzgoja in etikaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 7. razred
 8. razred
Matematika 
 eTwinning Math via English
 Matematika 6.rThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika 7.rThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika 8.rThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika 9.rThis course requires an enrolment keySummary
Angleščina 
 Angleščina 9.rThis course requires an enrolment keySummary
 Angleščina 8.rThis course requires an enrolment keySummary
 Angleščina 7.rThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Angleščina 6.rThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Angleščina 5.rSummary
 Angleščina 4.rSummary
Nemščina  
 Nemščina 9.rThis course requires an enrolment keySummary
 Nemščina 8.rThis course requires an enrolment keySummary
 Nemščina 7.rThis course requires an enrolment keySummary
 Nemščina 6.rThis course requires an enrolment keySummary
 Nemščina 5.rSummary
 Nemščina 4.rSummary
Knjižnica 
 KNJIŽNICA
Biologija, gospodinjstvo, naravoslovje 
 Polno ime predmeta 101
 Polno ime predmeta 101
 Naravoslovje 6This course requires an enrolment key
 Biologija 8. razredThis course requires an enrolment key
 Naravoslovje 7This course requires an enrolment key
Otroci s posebnimi potrebami 
 Pomoč otrokom s posebnimi potrebamiThis course requires an enrolment keySummary
Eko kviz 
 Eko kvizThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Slovenščina 
 Slovenščina 7This course requires an enrolment keySummary
 Slovenščina 9This course requires an enrolment key
 Slovenščina 8This course requires an enrolment key
 Slovenščina 6This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Fizika, tehnika 
Kemija 
 Kemija 9This course requires an enrolment key
 Kemija 9. razred
 Kemija 8. razred
Glasbena vzgoja 
RAČUNALNIŠTVO 
 abcwellbeingThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 testThis course requires an enrolment key

Izbirni predmeti 
 UREJANJE BESEDILSummary
 RAČUNALNIŠKA OMREŽJASummary
 ROBOTIKA V TEHNIKISummary

Računalništvo v 2. triadi 
 RAČUNALNIŠTVO_4.RAZREDSummary
 RAČUNALNIŠTVO_5.RAZREDSummary
 RAČUNALNIŠTVO_6.RAZREDSummary
Športna vzgoja 
Likovna vzgoja 
 LUM 9This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 Today Monday, 22 December 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Saturday, 20 December 2014, 10:48 AM

Nothing new since your last login